Ouderbijdrage

De MR zal in overleg met de activiteitencommissie voor de kinderen die de school bezoeken een ouderbijdrage vast stellen. Dit geld wordt beheerd door de activiteitencommissie en komt ten goede aan zaken en activiteiten waarvoor geen subsidie wordt gegeven en die toch bepalend zijn voor ons onderwijs.

Daarbij denken we aan; sinterklaascadeautje, de aankleding van de verschillende vieringen, kamp, eventuele maaltijden, sport- en speldagen etc.
Voor dit schooljaar is de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld op €41,50 per kind. Indien uw kind vanaf 1 januari 2024 naar school gaat, vragen wij een bijdrage van €17,-.
Gaat uw kind vanaf
1 mei 2024 naar school, dan wordt er geen bijdrage meer gevraagd.