Buitenschoolse opvang

De school heeft de taak de voor- en naschoolse opvang aan te bieden.
Vanuit het bestuur is gekozen de opvang uit te besteden aan een professionele organisatie (volgens het zogenaamde makelaarsmodel).

Binnen het complex de Zon, waar de school in gevestigd is, wordt er voor- en naschoolse opvang aangeboden door Kinderopvang De Kikkerkoning. Meer informatie hierover kunt u vinden op desbetreffende websites, kijk onder Links voor de adressen.

Ouders zijn echter vrij om te kiezen van welke BSO organisatie zij gebruik wensen te maken. Naast BSO van De Kikkerkoning kunnen zij onder andere terecht bij de SKE, de SKAR en voor andere vormen van opvang (zoals opvang aan huis en vakantie-opvang).