Inloop

Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open en mogen de kinderen de school binnen komen. De kleuters worden door hun ouders naar de klas gebracht. De andere kinderen nemen op het schoolplein afscheid van hun ouders.
Tot de herfstvakantie mogen ook leerlingen van groep 3 nog begeleid worden door een ouder als daar behoefte aan is. Daarna hopen we dat elk kind zelfstandig genoeg is om zelf naar de klas te gaan.
We doen dit opdat de aandacht van de leerkrachten volledig bij de kinderen ligt vanaf het moment van binnenkomen. Om 8.30 uur beginnen de lessen.

Natuurlijk willen we de kinderen in de gelegenheid stellen om hun ouders en of verzorgers te laten zien waar zij mee bezig zijn. Dat kan om 14.30 uur. U bent van harte welkom om even binnen te wandelen. Ouders kunnen ook iets mededelen of een afspraak maken om de leerkracht wat langer te spreken.