IPC op De Zonnepoort

Werken in Thema's met IEYC (International Early Years Curriculum)
Door volgens de methodiek van IEYC te werken, helpen we het brein van het jonge kind (van 4 tot 6 jaar) spelenderwijs leren met behulp van spelbegeleiding. We observeren de kinderen en proberen de jusite vragen te stellen. Op die manier stimuleren we optimaal de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling. We maken bijvoorbeeld de speelleerplaats nog rijker, zodat er onderzoekend spel ontstaat. De leerwand gebruiken we om kinderen te laten reflecteren op hun spel.

Werken in Thema's met IPC (International Primary Curriculum)
Binnen ons onderwijs werken we aan het betekenisvol maken van activiteiten vanuit een thema. Thema's worden door de leerkrachten gekozen uit het aanbod van IPC Nederland. IPC staat voor International Primary Curriculum. Een thema wordt gekozen op basis van observaties, de concrete omgeving van de kinderen, de actualiteit, interesses van kinderen en leerkrachten en buitenschoolse projecten. Bovendien moet het thema voldoende mogelijkheden hebben om er minimaal 6 weken mee te kunnen werken.
Per thema worden leerlijnen en -doelen gekozen. In groep 1-2 ligt het accent op spel en staat de spelhoek centraal. Alle andere hoeken en activiteiten staat in dienst van het thema. Bij de groepen 3-8 ligt het accent op kennis, vaardigheden en inzicht enw orden de doelstellingen van de wereld-oriënterende vakgebieden geïntegreerd in de thema's. Door gebruik te maken van de middelen die IPC ons biedt, zorgen we ervoor dat ons thematisch onderwijs voldoet aan alle door de wet gestelde doelen.
Wij vinden het belangrijk dat de expressieve vakken onderdeel zijn van onze thema's. Creativiteit en muzikaliteit is iets heel persoonlijks en is voornamelijk gericht op het proces en niet op een product. Hierbij is het van belang de juiste vorm van expressie te kiezen en de kinderen te leren om te gaan met die vorm en deze te leren beheersen. We streven ernaar om kinderen gericht aanbod van expressieve vakken te krijgen, voor het inoefenen en scholen van vaardigheden.