Wij zijn een KiVa school

KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de scociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen (groep 1 t/m groep 8). Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat.

KiVa is wetenschappelijk bewezen effectief én goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut (Nji). De KiVa-monitor is goedgekeurd door de Onderwijsinspectie; met de KiVa-monitor voldoen scholen dus aan de wettelijke verplichting de sociale veiligheid onder leerlingen te meten.

Sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling:
Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief voorkomen. Hoewel KiVa inhoudelijk vooral inzet op preventie (op het voorkomen van), kent het programma ook curatieve onderdelen waarmee problemen kunnen worden opgelost.

Het streven naar VEILIGHEID binnen de school houdt in dat wij graag als volgt met elkaar omgaan:
- Wij zijn aardig tegen elkaar
- Wij blijven van elkaar af
- Iedereen hoort erbij
- Wij sluiten niemand buiten om uiterlijk, geloofsovertuiging of afkomst
- Wij benaderen elkaar respectvol in een gesprek, in spel en via sociale media.