ICT op De Zonnepoort

Op de Zonnepoort worden de kinderen voorbereid op een leven in de maatschappij. Hiervoor is het belangrijk dat zij zelfstandig kunnen handelen, in het bezit zijn van verantwoordelijkheidsgevoel en voldoende kennis, beschikken over zelfinzicht en zelfvertrouwen, kunnen plannen en deel kunnen nemen aan een multiculturele samenleving waarin sprake is van respect en begrip voor elkaar.

Wij menen dat ICT een onontbeerlijk hulpmiddel is om de hiervoor genoemde uitgangspunten (mede) te verwezenlijken. Hiermee geven wij tegelijkertijd aan dat wij de computer als een hulpmiddel beschouwen en niet als een doel op zich. Bij de inzet van de computer zullen wij ons daarom telkens afvragen wat de meerwaarde is voor zowel de leerling als voor de leerkracht. Daarbij realiseren we ons dat de kinderen in een wereld opgroeien waarin ICT en media een grote rol spelen. Het is ook een taak van de school om ze daarin te onderwijzen. Digitaliseren wil voor ons ook zeggen dat we de leerlingen mediawijs moeten maken.

https://biebheusden.files.wordpress.com/2012/10/mediawijsheid3.jpg