Activiteitencommissie ouders

De activiteitencommissie ondersteunt, in samenwerking met het team en met hulp van andere ouders, vele activiteiten die een meerwaarde geven aan ons onderwijs. Hierbij valt te denken aan de volgende activiteiten:

  • De verschillende vieringen / projecten die binnen onze school worden gehouden.
  • Inkoop van materialen t.b.v. vieringen en projecten.
  • Uitstapjes en excursies.
  • Beheer van de (vrijwillige) ouderbijdrage.
Om dit alles in goede banen te leiden, vergadert de activiteitencommissie diverse keren per jaar. Mocht u vragen hebben aan de activiteitencommissie of u wilt zich aanmelden, dan kunt u die mailen naar: ac.zonnepoort@wonderwijs.nl