De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten en heeft het recht om over allerlei schoolzaken te adviseren en/of mee te beslissen. De MR kan gevraagd en ongevraagd haar mening geven over het beleid van de school, zoals dat door bestuur en team wordt (uit)gevoerd. De MR vertegenwoordigt mede het standpunt van de ouders. Namens de ouders zitten Rob Hol (Vader van Ande, Sare en Jurt en Nieve), Janneke Wolf-Wien (moeder van Stijn, Joep en Pim) en Anne-Martine Kerkvliet-Storm van Leeuwen (moeder van Sam-Adriaan) in de MR. Namens de leerkrachten zitten Brenda Vos (leerkracht van De Beestenboel), Moniek Campschreur (leerkracht van De Jungle) en Saskia Hogervorst (leerkracht van De Tovertrein) in de MR. Mocht u een vraag hebben aan de MR dan kunt u altijd bij een van hen terecht.

Heeft u vragen of opmerkingen, graag per e-mail naar: MR@dezonnepoort.nl