De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten en heeft het recht om over allerlei schoolzaken te adviseren en/of mee te beslissen. De MR kan gevraagd en ongevraagd haar mening geven over het beleid van de school, zoals dat door bestuur en team wordt (uit)gevoerd. De MR vertegenwoordigt mede het standpunt van de ouders. Namens de ouders zitten Anne-Martine  (moeder van Sam-Adriaan en Cees-Pepijn), Pieter  (vader van Sam en Daniël) en Mark (vader van Ilse en Joris) in de MR. Namens de leerkrachten zitten Moniek Campschreur (leerkracht van De Klimop), Saskia Hogervorst (leerkracht van De Vlinderboom) en Simon van Nieuwland (leerkracht van De Leesbeesten) in de MR. Mocht u een vraag hebben aan de MR dan kunt u altijd bij een van hen terecht.

Heeft u vragen of opmerkingen, graag per e-mail naar: MR@dezonnepoort.nl

Namens de Zonnepoort neemt Pieter per ingang van schooljaar 2020-2021 zitting in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van de stichting Wonderwijs. Hij vervangt hiermee Mark die zich hiervoor in het schooljaar 2019-2020 heeft ingezet. De GMR praat en beslist mee over bovenschoolse zaken die alle scholen, dus ook de Zonnepoort, van de stichting aangaan.