Brede School

Vanaf mei 2007 maken wij deel uit van het multifunctionele complex De Zon. Samen met twee andere basisscholen; RK basisschool De Elstar en PC basisschool De Wegwijzer zijn wij verantwoordelijk voor het verzorgen van het primair onderwijs in de wijk De Westeraam.

In complex De Zon zijn ook een peuterspeelzaal (de Sterretjes van organisatie SKAR), de Driestroom (centrum voor kinderen met een beperking) en de kinderopvang De Kikkerkoning in Elst te vinden. Met De Kikkerkoning zijn er afspraken gemaakt over het verzorgen van voor- en naschoolse opvang voor kinderen van onze school.