Pauze

Tijdens de pauze wordt er gespeeld op het grote schoolplein.